Urinvägsinfektion män

Urinvägsinfektion (UVI) är en infektion lokaliserat i urinvägarna och är en vanlig och ofta ofarlig infektion. Det är bakterien med namnet E-koli som orsakar urinvägsinfektionen. Urinvägarna är ett samlingsnamn på urinblåsa, urinrör, urinledare och njurarna.

Det är vanligare att kvinnor drabbas av urinvägsinfektion än män. Anledningen till detta är att kvinnors urinrör är kortare än männens och därav är det lättare för bakterier att komma in i kvinnors urinrör än hos män. Kvinnors urinrör är ca 4 cm långt, jämfört mot män som har ett urinrör som är upp mot 20 cm långt.. Mäns mynning ligger även längre från ändtarmen än hos kvinnor, vilket är en annan anledning till att män har ett bättre skydd mot infektioner i urinvägar.

Eftersom män sällan drabbas av urinvägsinfektioner på grund av att bakterierna kommer upp genom urinröret ses urinvägsinfektion mer allvarligt när män väl drabbas av UVI. Anledningen till detta är att infektionen kan vara ett tecken på problem med prostatan. Som man är det därför viktigt att alltid söka vård om problem med urinvägarna uppstår. Genom provtagning hos läkaren undersöker man om urinvägsinfektionen hos mannen beror på en bakomliggande sjukdom som prostatasjukdom eller en annan sjukdom som gör det svårt att tömma urinblåsan.

Prostatakörtel

Män har en prostatakörtel som är stor som en valnötskärna. Den ligger runt urinröret där det lämnar urinblåsan och går ut i penisen. Prostatan har till uppgift att bilda vätska så att spermier kan transporteras ut genom urinröret. Under hela mannens liv växer prostatan och för en del män skapar detta ett problem. När prostatakörteln blir större leder detta till ett att urinröret trycks ihop. Urinen får därav svårare att passera urinröret och männen får ofta svårare att tömma blåsan helt. Äldre mäns muskulatur i urinblåsan är dessutom ofta försvagad vilket kan ge svårigheter att tömma blåsan. Hälften av alla män över 60 år har en prostataförstoring och en del märker också att det kan kan bli avbrott i urineringen en eller flera gånger när man kissar. Vid riktigt svåra besvär går det ofta inte kissa alls. Vanligen är den här förstoringen ofarlig, men tillväxten kan bero på en cancertumör och bör därför kollas upp eftersom prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män.

Andra skäl till att män kan ha svårt att kissa är överaktiv blåsa, urinvägsinfektion, och urinvägsförträngning.

Prostatasjukdom

En prostatasjukdom innebär svårigheter med att tömma blåsan och kan leda till ökad risk att få urinvägsinfektion i och med att kvarvarande urin i urinblåsan, Urinen som är kvar blåsan är gynnsam miljö för bakterietillväxt. Tillståndet är extra allvarligt om bakterierna via urinledaren tränga upp i en eller båda njurarna. Om det händer kan en njurinfektion eller njurbäckeninflammation uppstå. När en infektion har spridit sig upp till njurbäckenet påverkas ofta allmäntillståndet med en hög feber, frossa och att man känner smärta från njuren. Vid en njurinflammation behövs en omedelbar behandling med antibiotika sättas in.

När man ska söka vård

Om man märker blod i urinen, har svårt att kissa eller man känner att man behöver kissa oftare än vanligt är det viktigt att söka vård för provtagning av orsaken till problemen.

Urinvägsinfektion för män, behandling

Om prostataförstoringen är orsaken till urinvägsinfektion hos mannen använder man en annan behandling än kvinnor på grund av att mannens prostatakörtel även kan vara infekterad. Behandling med antibiotikan pivmecillinam, trimetoprim, nitrofurantoin, eller en så kallad kinolon används under en 1 till 2 veckors period. Däremot sätts ingen behandling med antibiotika in om mannens prostatakörtel ska opereras.