Urinvägsinfektion

Urinvägsinfektion förkortas UVI och är en infektion lokaliserat i urinvägarna. Urinvägarna är ett samlingsnamn på urinblåsa, urinrör, urinledare och njurarna. UVI är en vanligen ofarlig infektion som drabbar fler kvinnor än män. Anledningen till detta är att kvinnors urinrör är kortare än männens och därav kommer det lättare in bakterier som orsakar infektionen. Kvinnors urinrör är ca 4 cm långt, jämfört mot männens urinrör som är omkring 20 cm lågt.. Mäns mynning ligger även längre från ändtarmen vilket ger bättre skydd mot infektioner i urinvägarna än hos kvinnor. Det är också vanligare att urinvägsinfektioner drabbar fler äldre personer än yngre. Anledningen till detta tros bero på att kvinnor med stigande ålder får brist på det kvinnliga könshormonet östrogen och hos män beror urinvägsinfektion på äldre dar troligen på att prostata blir förstorad med den stigande åldern.

En urinvägsinfektion bryter ut när bakterier av olika anledningar kommer in i urinröret och förökar sig. Vanligen märker man att man fått urinvägsinfektion genom att man kissar oftare än vanligt, samt att det svider och tränger på när man går på toaletten.

Normalt förekommer inte några bakterier i urinblåsan. Den vanligaste orsaken till att man får urinvägsinfektion är att bakterier har kommit in genom urinröret och det skett en en invasion och tillväxt av tarmbakterier i urinvägarna. Det kan finnas en liten mängd utan att det ger några symtom och bakterierna kan de försvinna av sig själv. Utan behandling.

Förhållanden som kan göra det lättare för bakterier att krypa upp genom urinröret:

Toalettvanor

Som nämnt innan har kvinnor lättare att drabbas av UVI på grund av ett kortare urinrör. För att undvika att det kommer in bakterier från tarmen in i urinröret bör man vid toalettbesök torka sig framifrån och bakåt mot ändtarmen, inte tvärtom då det ökar chanserna att föra över bakterier från ändtarmen.

Graviditet

Man kan ha bakterier i urinen utan att det ger något besvär. Om man inte har besvär kan det gå över utan en antibiotikabehandling. Ett undantag för detta är kvinnor som är gravida. Hormonbalansen i kroppen under en graviditet gör att bakterier lättare kommer upp i urinledarna och de kan ledat till njurbäckeninflammation, vilket är ett allvarligt tillstånd om man är gravid. Gravida kvinnor som får ett positivt resultat vid provtagning av UVI ska alltid behandlas med antibiotika även om hon inte känner av några symptom för sjukdomen.

Njursten

Patienter som har stensjukdomar i urinvägarna, exempelvis njursten, har lättare för att få urinvägsinfektioner.

Medfödda missbildningar i urinvägarna

För pojkar och unga män med återkommande urinvägsinfektioner bör det undersökas om det kan finnas en medfödd missbildning någonstans i urinvägarna som resulterar i att urinvägarna lättare drabbas av infektion.

Män med förstorad prostata

De män med en förstorad prostata kan drabbas av ett tillstånd där blåsan inte går att tömma helt vid toalettbesök. Den lilla skvätten av urin finns då alltid kvar, och bildar en grogrund för bakterier som leder till urinvägsinfektion. Det här tillståndet kallas för urinretention.

Kateterbärare får oftare urinvägsinfektion

Det är framförallt äldre människor som stundtals inte kan tömma urinblåsan själva och av olika skäl får en blåskateter som är kopplad till en urinpåse. Alla kateterbärare har bakterier i blåsan, oftast utan att ha några symptom. Vid byte av kateter kan det uppstå små skador, som kan komma att bli grogrund för bakterier och därmed finns det risk för urinvägsinfektion och eventuell blodförgiftning.

Könssjukdomar

Vissa könssjukdomar som exempelvis Gonorré och Klamydia-infektioner kan ge liknande symtom som urinvägsinfektion. Unga sexuellt aktiva män och kvinnor bör alltid testa sig för könssjukdomar vid sveda vid toalettbesök.

Några tips och råd för att undvika att drabbas av en urinvägsinfektion

  • Vid toalettbesök är det viktigt att tömma blåsan på bakterier, Dricka mycket, så att urinblåsan och urinvägarna spolas igenom ordentligt.
  • Klä dig varmt i de nedre regionerna. Det hjälper till som skydd mot blåskatarr.
  • Fördelaktigt är att dricka citronvatten, alternativt tranbärsjuice. Dessa drycker ha ett lågt pH-värdet som försurar och gör det svårare för bakterier att trivas i dina urinvägar. Även C-vitamin i brustablettform kan hjälpa mot ph-balansen.
  • Tvätta de yttre könsorganen en gång om dagen med vatten och ev. även använda rengöringsmedel som är anpassat för underlivet.
  • Att kissa efter samlag sköljer ut om det finns bakterier i urinröret som kan bilda en urinvägsinfektion.
  • Se till att kissa klart när du går på toaletten så att urinblåsan töms helt.